Terapia


mężczyzna z uniesionymi rękami nad jezioremKażda metoda terapeutyczna opiera się na oddziaływaniu na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian. Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu, inaczej kompensacji, która kierowana poprzez terapie, prowadzi do przywrócenia i zachowania prawidłowej funkcji.

Fizjoterapia czy też medycyna objawowa, dają rozwiązania krótkotrwałe, ponieważ ich celem jest pozbawienie pacjenta objawów. U podstaw działań terapeutycznych leży przerwanie błędnego koła bólu, co jest ważnym działaniem, ale niezwalniającym terapeuty do wyjaśnienia i leczenia dysfunkcji, która prowokuje objawy.

 

Kinesiology Taping

Prowadzimy terapie z zakresu Kinesiology Tapingu, który jest metodą terapeutyczną opartą o działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape. To terapia łącząca elementy medycyny europejskiej i dalekowschodnie,j gdzie nie leczy się choroby (objawów) tylko pacjenta. Pozwala ona na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych.

Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne, poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami. W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry.

Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, w tym oceną układu mięśniowo-powięziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiologytaping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra, bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powięziowej.
 

Istnieje wiele form terapii, lecz kinesiologytaping wyróżnia się:

  • wysoką akceptowalnością przez pacjentów,
  • działaniem zgodnym z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,
  • efektami poprawy, które są zauważalne bezpośrednio po aplikacji i utrzymują się po jej usunięciu.