Kinesiology Taping – dlaczego warto wybrać ten kurs?

rehabilitacja pleców i szyi

Kinesiology Taping jest systemem opartym na mechanicznym oraz sensorycznym działaniu specjalnego wzorowanego na mechanice ludzkiej skóry plastra. Stanowi rozwinięcie japońskiego systemu Kinesio Taping. Testy mechaniki powięziowej pozwalają na ocenę globalnych zaburzeń wpływających na objawy chorobowe pacjenta.

Wykorzystuje oparte na badaniach zależności funkcjonowania powięziowego organizmu. Bazuje na współczesnych osiągnięciach fizjoterapii i medycyny. Do terapii wykorzystuje oryginalny plaster K-Active Tape firmy Nitto Denko, która opracowała ten produkt na zlecenie Kenzo Kase i doskonali go od 30 lat. Plaster Nitto Denko jest jedynym na polskim rynku produktem posiadającym akceptację K-Active Europe oraz status produktu medycznego.

Procedura Plastrowania Dynamicznego Kinesiology Tapingu jest jedynym systemem terapeutycznym w Polsce wykorzystującym plaster, który posiada numer ICD – 9: 93.3812 (Dz.U. z 2010 nr 192 poz. 1286), (wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych), zapewniającym refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.

 

Certyfikat po ukończeniu kursu Kinesiology Taping

Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje certyfikat (w języku polskim i angielskim). Sygnowane są one przez K-Active Europe oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Upoważniają do pracy i kontynuacji nauki w zakresie danej metody poza granicami naszego kraju.